fbpx

Skepsis in Poznan

Skepsis. Critical thinking VS xenophobia

Skepsis. Critical thinking VS xenophobia is a local project in Poznan led by volunteers. During this initiative, we will improve the critical thinking skills and media literacy of our participants through delivering a dozen activities and workshops for people of different ages and backgrounds. These activities will be organised in Poznan – in local schools, at the universities, as well as in public spaces. Our events are addressed to the residents of Poznan city – both from Poland as well as foreigners. Experts together with local and international volunteers will conduct workshops in 3 languages – Polish, English and Russian to involve non-Polish speakers as well. Within this project, we want to create an exhibition in Poznan on the topic of critical thinking from materials created by participants.

We are supported by the European Solidarity Corps and Wielkopolska Sieć Organizacji Pozarządowych “Działamy Razem”.

Our project team consists of several enthusiastic volunteers: Krzysiek Woltynski, Agnieszka Zielinska, Ania Wisniewska, Bohdan Pozniak, Dariana Hlava, Joanna Szwaba, Kasia Balcer, Marta Jagodzinska.

What do we want to achieve?

In this local project, we aim to address fake news, disinformation, and subjective information. These problems are intensifying the issue of xenophobia and discrimination, which may negatively influence our local, international communities in Poznan. During our “learning by doing” workshops and activities, we will show how misinformation can affect our perception of foreigners. We will also teach how to recognise false and subjective information. Our local team is international; thus, our participants will be able to meet and communicate with people from different countries.

Czym jest nasz lokalny projekt Skepsis w Poznaniu?

Skepsis. Critical thinking VS xenophobia to lokalny projekt w Poznaniu prowadzony przez wolontariuszy. Podczas tej inicjatywy, mamy na celu poprawę zdolności krytycznego myślenia i interpretacji mediów wśród naszych uczestników poprzez przeprowadzenie kilkunastu zajęć i warsztatów dla osób z różnych grup wiekowych i wywodzących się z różnych środowisk. Te zajęcia będą organizowane w Poznaniu – w lokalnych szkołach, na uniwersytetach, a także w przestrzeni publicznej takiej jak w lokalnych parkach czy w Inkubatorze Kultury „Pireus.” Nasze wydarzenia są adresowane do mieszkańców Poznania – zarówno z Polski, jak i obcokrajowców. Specjalnie do tego przygotowani eksperci wraz z lokalnymi i międzynarodowymi wolontariuszami będą przeprowadzać warsztaty w 3 językach – Polskim, Angielskim i Rosyjskim po to, by zaangażować jak największą grupę odbiorców. W ramach tego projektu chcemy stworzyć wystawę na temat krytycznego myślenia z materiałów stworzonych przez uczestników.

Jesteśmy wspierani przez European Solidarity Corps i Wielkopolską Sieć Organizacji Pozarządowych „Działamy Razem.”

Zespół naszego projektu składa się z kilku entuzjastycznych wolontariuszy: Krzysiek Woltynski, Agnieszka Zielinska, Ania Wisniewska, Bohdan Pozniak, Dariana Hlava, Joanna Szwaba, Kasia Balcer, Marta Jagodzinska.

Co chcemy osiągnąć?

W tym lokalnym projekcie mamy na celu zajęcie się problemem fake newsów, dezinformacji i subiektywnych treści. Te problemy zwiększają ksenofobię i dyskryminację, co może negatywnie wpłynąć na naszą lokalną, międzynarodową społeczność w Poznaniu. Podczas naszych warsztatów w formie „learning by doing” pokażemy, jak dezinformacje mogą wpłynąć na nasze postrzeganie obcokrajowców. Nauczymy naszych uczestników, jak rozpoznać nieprawdziwe i subiektywne informacje. Nasz lokalny zespół jest międzynarodowy, przez co uczestnicy będą mogli poznać i komunikować się z ludźmi z innych krajów.

Supported by

Project team

Agnieszka Zielinska

Bohdan Pozniak

Kasia Balcer

Ania Wisniewska

Dariana Hlava

Krzysztof Woltynski