fbpx

Boost your employability

BOOST YOUR EMPLOYABILITY is a new project powered by Logos Polska and run by a team experienced in HR and project management.

Within this initiative, we want to support young adults (19-28yo) who are just entering the labour market in preparation for the recruitment process. Our team’s mission is to support you in preparing for an interview so that you can be “attractive” to the employer without having a rich CV. Students, recent graduates or people with little professional experience are often unsure of their value in the labour market. We would like everyone to feel more comfortable and at ease while looking for a job through appropriate training on self-presentation and creation of a CV in accordance with certain standards and HR trends.

Our role is to help young people in this process so that they can present themselves more confidently and show their acquired skills during subsequent recruitment interviews in the European Union.

We want to address these challenges and for that we have planned various activities within this project:

  • conducting free webinars on the recruitment process
  • free individual consulting sessions with HR experts, incl. on CV and self-presentation
  • sharing educational and other important materials about recruitment

Our team consists of 3 enthusiastic people: Kasia Balcer, Anna Wasik, Magda Strzała

BOOST YOUR EMPLOYABILITY to nowy projekt Logos Polska prowadzony przez zespół doświadczony w HR i zarządzaniu projektami.

W ramach tej inicjatywy mamy na celu wsparcie młodych osób (19-28r.ż.), które obecnie wkraczają na rynek pracy i potrzebują przygotowania sie do procesu rekrutacyjnego. Misją naszego zespołu jest wsparcie w przygotowaniu do rozmowy kwalifikacyjnej tak, aby móc być “atrakcyjnym” dla pracodawcy, nie mając jeszcze bogatego CV. Studenci, świeży absolwenci czy też osoby z niewielkim doświadczeniem zawodowym są często niepewni swojej wartości na rynku pracy. Chcielibyśmy, aby poprzez odpowiednie treningi z autoprezentacji i tworzenia CV zgodnie z pewnymi normami i HR trendami każdy mógł poczuć się bardziej komfortowo i swobodnie w trakcie poszukiwania pracy.

Naszą rolą jest pomoc osobom młodym w tym procesie, aby mogły pewniej zaprezentować się i przedstawić swoje zdobyte umiejętności podczas kolejnych rozmów rekrutacyjnych na terenie Unii Europejskiej.

Chcemy wyjść naprzeciw tym wyzwaniom i zaplanowaliśmy różne działania w ramach Boost Your Employability:

  • prowadzenie darmowych webinarów na temat procesu rekrutacyjnego
  • bezpłatne indywidualne sesje doradcze z HR ekspertami m.in. na temat CV oraz autoprezentacji
  • dzielenie się materiałami edukacyjnymi i ważnymi informacjami na temat rekrutacji

Nasz zespół składa się z 3 entuzjastycznych osób: Kasia Balcer, Anna Wasik, Magda Strzala

Project team

Kasia Balcer

Anna Wasik

Magda Strzala